SELENDİ TURİZMDE GELECEĞİNİ PLANLIYOR, STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI YAPILDI
 
Kaymakamımız Sayın Mehmet Can İrdelp ilçemizin turizmde markalaşması ve her alanda kalkınıp gelişmesi için yeni fırsatlar yaratacak ve geleceğinin kurgulanmasında önemli bir yere sahip olacak “Selendi Geleceğini Tartışıyor Çalıştayı” düzenlenmesi gerektiği yönünde siz değerli hemşerilerimle, toplumun tüm kesimleriyle, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir Çalıştay düzenlemiş bulunmaktayız.
 
Selendi’yi birlikte yönetelim arzusunda olan bir idareci olarak, iyi yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve etkinlik gibi çağdaş, çok kapsamlı ve katılımcı bir şekilde, ilçemizi geleceğe taşıyan tutarlı bir yol haritası çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Sorunların çözümünde birbiriyle çelişmeyen ve sonuçlarının nereye varacağı belli bir yol haritamızın ortaya çıkacağına, bu yol haritasının ise dün, bugün ve yarın zaman dilimleri içerisinde tüm değerlerimizi ve potansiyellerimizi dikkate alan bir Selendi Gelişim Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanmasına imkan tanıyacağına inanıyorum.
Tüm paydaşlarımızla birlikte ilçemizde yapmayı arzuladığımız bu çalıştay ile ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum.
 
Çalıştayın Amacı: Tarihi-kültürel ve eşsiz doğal dokusu sayesinde çok özel ve farklı bir ilçe olan güzel İlçemiz Selendi’nin her alanda kalkınmasına yönelik mevcut potansiyelleri görmek ve geleceğe dönük yol haritası ortaya koymaktır. İlçemizin turizmde markalaşması ve her alanda kalkınması için yeni fırsatlara kapı aralayacak, geçmiş ile gelecek arasında stratejik bir köprü kurmamıza vesile olacak, bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar, programlar ve projeler de dikkate alınarak “Selendi Gelişim Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlama düşüncesindeyiz. Sürdürülebilir bir turizm kalkınması amacını merkeze alan bu plan, İlçemize katma değer yaratan temel stratejilerini geliştirmeyi ve bunları vizyon projelerine dönüştürmeyi amaçlamalıdır. İlçemiz bir bütün olarak topyekûn bir değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlayacak Çalıştayda yapılacak temel konu başlıkları belirlenerek bunlar üzerine çalışmalar yapılacak ve her alan ayrı ayrı ele alınacaktır.
Kaymakamımız Sayın Mehmet Can İrdelp Selendi’li vatandaşlarımıza da seslenerek; “Bu sürece bireysel ve kurumsal katkı sağlamak arzusunda olan tüm toplum kesimlerimizi, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarımızı bizimle birlikte olmaya ve süreç içerisinde etkin görev almaya davet ediyorum” dedi.
 
İlçe Müftülüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen Çalıştay Toplantısına Kaymakamımız Sayın Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Erol, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Siyasi Parti Başkanları ve Temsilcileri, Kurum Müdürleri,Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve Muhtarlıklarımız başta olmak üzere, sürece katkı sunacak tüm kamu  kurum ve kuruluşlarımızın katılımı ile birlikte  geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı.